nim pray logo

आजको प्रार्थना

Monday, July 22, 2019
प्रभुले मण्डलीमा थपिरहनुभएका नयाँ आत्माहरूलाई प्रभुमा हुर्काउनको निम्ति सबैजना लागि पर्न सकौं ।
२१प्रभुको शक्ति तिनीहरूसँगै थियो र धेरै मानिसहरू विश्‍वास गरेर प्रभुका चेला बने। २२जब यो खबर यरूशलेमको मण्‍डलीमा पुग्‍यो, तब मण्‍डलीका अगुवाहरूले बारनाबासलाई एन्‍टिओखियामा पठाइदिए। २३एन्‍टिओखियामा आइपुग्‍दा परमेश्‍वरले ती मानिसहरूलाई दया गर्नुभएको र आशिष् दिनुभएको देखेर बारनाबास साह्रै खुसी भए। उनले तिनीहरूलाई प्रभुप्रति पूरा हृदयले विश्‍वासी भइरहनू भनी उत्‍साह दिए। २४बारनाबासचाहिँ पवित्र आत्‍मा र विश्‍वासले भरपूर भएका असल मानिस थिए र उनले गर्दा धेरै मानिसहरूले प्रभुलाई विश्‍वास गरे। २५त्‍यसपछि बारनाबास शाऊललाई खोज्‍न टार्सस सहरतिर लागे। २६शाऊललाई टार्ससमा भेटेर एन्‍टिओखिया सहरमा ल्‍याए। दुवैले वर्ष दिनसम्‍मै एन्‍टिओखिया मण्‍डलीका मानिसहरूसँग संगति गर्दै धेरैलाई सिकाए। एन्‍टिओखियामा नै सबैभन्दा पहिले ख्रीष्‍टका चेलाहरूलाई ख्रीष्‍टियान भनिएको हो। - प्रेरित ११ः२१–२६
२१प्रभुको शक्ति तिनीहरूसँगै थियो र धेरै मानिसहरू विश्‍वास गरेर प्रभुका चेला बने। २२जब यो खबर यरूशलेमको मण्‍डलीमा पुग्‍यो, तब मण्‍डलीका अगुवाहरूले बारनाबासलाई एन्‍टिओखियामा पठाइदिए। २३एन्‍टिओखियामा आइपुग्‍दा परमेश्‍वरले ती मानिसहरूलाई दया गर्नुभएको र आशिष् दिनुभएको देखेर बारनाबास साह्रै खुसी भए। उनले तिनीहरूलाई प्रभुप्रति पूरा हृदयले विश्‍वासी भइरहनू भनी उत्‍साह दिए। २४बारनाबासचाहिँ पवित्र आत्‍मा र विश्‍वासले भरपूर भएका असल मानिस थिए र उनले गर्दा धेरै मानिसहरूले प्रभुलाई विश्‍वास गरे। २५त्‍यसपछि बारनाबास शाऊललाई खोज्‍न टार्सस सहरतिर लागे। २६शाऊललाई टार्ससमा भेटेर एन्‍टिओखिया सहरमा ल्‍याए। दुवैले वर्ष दिनसम्‍मै एन्‍टिओखिया मण्‍डलीका मानिसहरूसँग संगति गर्दै धेरैलाई सिकाए। एन्‍टिओखियामा नै सबैभन्दा पहिले ख्रीष्‍टका चेलाहरूलाई ख्रीष्‍टियान भनिएको हो। (प्रेरित ११ः२१–२६)