nim pray logo

आजको प्रार्थना

Wednesday, October 17, 2018
वचनप्रतिको भोक तिर्खा हामी सबैमा अझ बढेर गएको होस् ।
६परमेश्‍वरको हरेक आज्ञा र इच्‍छा पूरा होस् भनेर सम्‍पूर्ण हृदयले तिर्सना गर्नेहरू कति धन्‍य हुन्! किनभने तिनीहरूको तिर्सना पूरा गरिनेछ। - मत्ती ५ः६
६परमेश्‍वरको हरेक आज्ञा र इच्‍छा पूरा होस् भनेर सम्‍पूर्ण हृदयले तिर्सना गर्नेहरू कति धन्‍य हुन्! किनभने तिनीहरूको तिर्सना पूरा गरिनेछ। (मत्ती ५ः६)