nim pray logo

आजको प्रार्थना

Monday, December 18, 2017
पारिवारिक भेटघाटको लागि यात्रा गर्नुहुनेहरूको लागि प्रार्थना गरिदिऔं ।
हे परमप्रभु, तपाईंकै सामर्थ्‍यमा राजा आनन्‍दित छन्‌, र तपाईंले दिनुभएका विजयहरूमा उनी अति उल्‍लसित छन्‌। तपाईंले उनको मनोरथ पूर्ण गरिदिनुभएको छ, र उनका मुखको बिन्‍ती तपाईंले इन्‍कार गर्नुभएको छैन। तपाईंले उत्तम आशिष्‌ लिएर उनलाई स्‍वागत गर्नुभयो। तपाईंले निखुर सुनको शिरपेच उनको शिरमा लगाइदिनुभयो। उनले तपाईंसँग जीवन मागे, अनि तपाईंले उनलाई सदासर्वदाको आयु दिनुभयो। तपाईंले दिनुभएका विजयहरूद्वारा नै उनको गौरव महान्‌ छ। तपाईंले उनलाई वैभव र ऐश्‍वर्य प्रदान गर्नुभएको छ। साँच्‍चै तपाईंले उनलाई अनन्‍तको आशिष्‌ दिनुहुन्‍छ, अनि आफ्‍नो उपस्‍थितिको आनन्‍दले उनलाई हर्षित बनाउनुहुन्‍छ। किनभने राजाले परमप्रभुमा भरोसा राख्‍छन्‌, र सर्वोच्‍च परमेश्‍वरको अचूक करुणाको कारण उनी कहिले पनि डग्‍नेछैनन्‌। तपाईंकै बाहुलीले आफ्‍ना सारा शत्रुहरूलाई खोजिनिकाल्‍नेछ, र तपाईंका शत्रुहरू जतिलाई तपाईंको दाहिने बाहुलीले पक्रनेछ। - भजनसंग्रह २१ः१–८
हे परमप्रभु, तपाईंकै सामर्थ्‍यमा राजा आनन्‍दित छन्‌, र तपाईंले दिनुभएका विजयहरूमा उनी अति उल्‍लसित छन्‌। तपाईंले उनको मनोरथ पूर्ण गरिदिनुभएको छ, र उनका मुखको बिन्‍ती तपाईंले इन्‍कार गर्नुभएको छैन। तपाईंले उत्तम आशिष्‌ लिएर उनलाई स्‍वागत गर्नुभयो। तपाईंले निखुर सुनको शिरपेच उनको शिरमा लगाइदिनुभयो। उनले तपाईंसँग जीवन मागे, अनि तपाईंले उनलाई सदासर्वदाको आयु दिनुभयो। तपाईंले दिनुभएका विजयहरूद्वारा नै उनको गौरव महान्‌ छ। तपाईंले उनलाई वैभव र ऐश्‍वर्य प्रदान गर्नुभएको छ। साँच्‍चै तपाईंले उनलाई अनन्‍तको आशिष्‌ दिनुहुन्‍छ, अनि आफ्‍नो उपस्‍थितिको आनन्‍दले उनलाई हर्षित बनाउनुहुन्‍छ। किनभने राजाले परमप्रभुमा भरोसा राख्‍छन्‌, र सर्वोच्‍च परमेश्‍वरको अचूक करुणाको कारण उनी कहिले पनि डग्‍नेछैनन्‌। तपाईंकै बाहुलीले आफ्‍ना सारा शत्रुहरूलाई खोजिनिकाल्‍नेछ, र तपाईंका शत्रुहरू जतिलाई तपाईंको दाहिने बाहुलीले पक्रनेछ। (भजनसंग्रह २१ः१–८)